Sve Eng

Paketprofilering

Paketprofilering - vad är det?
För att bygga upp en butiks varumärke gäller det att utveckla en grafiska profil, en profil som kunder ska känna igen på olika sätt och vid olika tillfällen.

Det innebär att det är lika viktigt att logotypen, butiksskyltning, interiör, exteriör, webben, informationsmaterial, annonser etc helt följer den grafiska profilen. Det är inte minst viktigt när det gäller butikens finemballage, dvs kassar, påsar, presentpapper, snören, wellpapp, presentkort etc. Detta material ska definitivt följa butikens/företagets totala grafiska profil.

När behövs en paketprofilering?

  • inför en nyetablering av en butik, kedja eller köpcentrum
  • när en befintlig butik ska profilera om sig
  • vid särskilda högtider, jubileer etc
  • vid t ex kampanjer
  • vid framtagning av marknadsföringsmaterial, skyltar, foldrar, broschyrer etc

Vad kan vi hjälpa till med?
Vi har en bred och djup kompetens och kunskap om detta. Genom att anlita oss kan vi säkerställa att rätt typ av emballage och presentmaterial köps in.

Vi presenterar förslag på;

  • olika emballage och inslagningsmaterial som finns
  • emballage som passar olika tillfällen och produkter
  • papper, band och andra dekorationer som håller "rätt kvalitet"
  • ch inte minst vad som är mest kostnadseffektivt

För mer information kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.

 

>