Sve Eng

Endast en kurs våren 2018

2018-02-06

Under våren har vi bara en kurs, den 23 april

Vi genomför denna termin bara en öppen kurs. Detta för att vi den 1 maj flyttar till nya lokaler i Sthlm city och då först vet hur tillgängligheten är i kurslokalerna inför hösten och julen.

>